JGLOBAL_ARTICLES

Homologació dels estudis de llengua Catalana

Homologació dels estudis de llengua Catalana


Estan a la  vostra disposició en la secretària del centre els documents d'homologació dels estudis de llengua Catalana dels alumnes que varen finalitzar el estudis de Graduat en Educació Secundària i Batxillerat en el curs acadèmic 2011/12 i 2012/13.