JGLOBAL_ARTICLES

Final del segon trimestre

Les classes del 16 d'abril finalitzaran a les 13:10h."


Degut a l'ús compartit del transport escolar amb els altres dos centres de secundària del municipi de Calvià, el proper dimecres 16 d'abril les classes lectives finalitzaran a les 13,10 hores.